Boligforeningen

Boligforeningen
Boligerne


Boligforeningen Enggaarden er stif­tet i 1943. I dag tilbyder vi ca. 450 boliger i Nibe og i op­lands­byerne.

Blandt familieboligerne varierer til­buddet af boligtyper fra etage­byggeri til rækkehuse, klyn­ge­huse og villaer.


Som alt byggeri i Nibe og omegn er der tale om beboelse i umiddelbar nærhed af en smuk og enestående natur.


Blandt ældreboligerne rækker til­bud­det fra plejeboliger over bo­fæl­les­skaber til boliger for mere selv­hjulp­ne ældre i rækkehuse og etage­bo­liger. Det er Aalborg Kom­mu­ne, der anviser beboere til vore ældre­boliger.


 


Endelig tilbyder vi 1- og 2-rums boliger til unge, fortrinsvis under uddannelse. Her på hjemmesiden præsenteres boligerne med be­skrivelser, priser og tegninger.


Vore familieboliger udlejes til de af vore medlemmer, som er noteret på ventelisten. Kontakt os, hvis du ønsker indmeldelse og notering på ventelisten.Bestyrelsen


Boligforeningen Enggaarden ledes af bestyrelsen, der består af formand Bjarne Guldberg, næstformand Erik Fog-Poulsen, Thorkil Jensen, Elisabeth Ottesen og Bente Larsen


Administrationen


Boligforeningens administration består af forretningsfører Svend Andersen og assistent Henriette  Larsen.


Teknisk afdeling


Afdelingen fører tilsyn med boligforeningens ejendomme og passer udenomsarealerne.


Leder af afdelingen er  Jørn Andersen,  og holdet  består af  varmemester Karsten Henriksen, viceværter  Ole Olsen, Joachim Holm og Simon Roed.


Persondatapolitik


Ifølge ny lovgivning skal vores persondatapolitik være tilgængelig på hjemmesiden, den kan ses her.